0

Oznaka: CTEngine

3. period razvoja CTRoutera

Nalazimo se u trećem razdoblju implementacije projekta CTRouter. Budući da se već duže vrijeme bavimo telekomunikacijskim poslovanjem, u okviru ovog projekta nastojimo stvoriti modularni framework – komunikacijsku platformu CTEngine, koja će biti temelj za razvoj drugih rješenja i usluga. CTRouter će biti samo jedno, ali prvo i glavno rješenje na CTEngine platformi.

Read more